Mediteren? Ik ??

Recente Berichten


Tags


Er is nog geen inhoud om hier te tonen.

Waarom juist mediteren van onschatbare waarde is

De meeste mensen denken aan een zweverige activiteit als ze aan mediteren denken.
“Je staat niet met beide voeten op de grond”
“Je leeft in een fantasiewereld”
“Je zweeft”
“Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”

Diezelfde mensen echter ondervinden vaak zelf vaak stress, ongenoegen, pijn en onmacht in hun leven en weten niet hoe ze dat kunnen doorbreken. Zij zoeken naar oplossingen voor hun dagdagelijkse beslommeringen en dat zoeken doen ze buiten zichzelf.

Wat echter als blijkt dat alle oplossingen binnen jezelf liggen? En als dat zo is? Waar is dan de ingang naar dat deel van jezelf waar die oplossingen zomaar voor het oprapen liggen?

Universeel Bewustzijn

Het is lange tijd een onderwerp geweest binnen de alternatieve kringen waaronder de spirituele kringen. Alles wat wij zien, alles wat wij beleven, alles wat waarneembaar is, fysiek of niet fysiek is onderdeel van één en dezelfde energie en dit alles is met elkaar verbonden.
Dit noemen we het universele bewustzijn, de bron, het Goddellijke of hoe je het maar noemen wil.
Kortom, wij maken allemaal deel uit van diezelfde bron en dus van elkaar. In deze optiek zijn wij allemaal varianten van diezelfde bron die zich op ontelbare wijzen manifesteert. Keer op keer, door de eonen heen.

De laatste jaren ontmoeten de wetenschap en de bovengenoemde spirituele, alternatieve werelden elkaar meer en meer. Vanuit de wetenschap wordt aangetoond dat de interconnectie tussen alles dat is wel degelijk bestaat en dat elk onderdeel elk ander onderdeel beinvloed.

Neem als voorbeeld bijvoorbeeld deze documentaire:

The Connected Universe

The Connected Universe

Alles is energie. Wij allemaal bestaan uit dezelfde energie en een eigenschap van energie is dat gelijke energie gelijke energie aantrekt. In dat kader wordt dus de stelling ook bevestigd dat wijzelf onze werkelijkheid scheppen en al wat zich daarin afspeelt. Alles waar wij energie aan toekennen versterkt zichzelf.

Denk je negatief? Ben je achterdochtig, wantrouw je jouw wereld en je directe omgeving? Vind je het moeilijk dat anderen gelukkiger lijken te zijn dan jijzelf? Dan straal je die energie uit en wordt een gelijkaardige energie aangetrokken die juist dat zal manifesteren. Je krijgt dus voortdurend bevesstiging voor wat je zelf gelooft als zijnde jouw realiteit.

Als dat echter zo is, als het werkelijk zo is dat jij, op basis van jouw gedachten en overtuigingen jouw werkelijkheid schept, betekent dat dan niet dat jij ook in staat bent juw werkelijkheid te veranderen?
Zou het kunnen dat jij zo machtig bent dat je je hele leven kan sturen? En, doe je dat feitelijk niet al?

De aard van incarnatie

De fysieke wereld, in feite het hele fysieke universum is een verdichte vorm van energie.
De fysieke realiteiten bestaan uit een variant van het niet fysieke universum, maar dan in een lagere trilling. Denk hierbij aan de eigenschappen van lucht, water en ijs. Hoe lager de trilling, hoe vaster het element wordt.

Wij zijn allemaal geestelijke wezens. Wij bestaan uit deze niet-fysieke energie. Wanneer wij aan een aards, fysiek leven beginnen dan zal onze energie in trilling worden terug gebracht om in een aards voertuig (lichaam) te kunnen functioneren. Al onze energie? Nee! Een fysiek lichaam zou de totaliteit van onze energie niet kunnen verwerken en daarom incarneert “slechts” een deel van wie en wat wij zijn in een aards lichaam om de lessen te leren die op aarde geleerd kunnen worden. Een redelijk deel van ons bewustzijn (onder)bewustzijn blijft echter in de niet fysieke realiteit achter en vormt hiermee dan ook onmiddellijk onze eerste en belangrijkste schakel met wat wij “thuis” noemen. Het is via deze verbinding dat wij voortdurend communiceren met enerzijds ons eigen hogere zelf maar ook met die zielen met wij hebben afgesproken dat zij ons zullen bijstaan om onze doelen in dit specifieke aardse leven te bereiken.

Ruis

Eenmaal geincarneerd verliezen wij gaandeweg de bewuste herinnering en verbinding met waar wij feitelijk vandaan komen. In de eerste jaren van ons fysieke bestaan reist onze ziel nog veel heen en weer tussen fysiek en niet fysiek leven. Het ontvangt nog altijd vanuit de niet fysieke wereld belangrijke ondersteuning om aan het nieuwe aardse voertuig te kunnen wennen.

Later worden de invloeden van het aardse en de invloeden van opvoeding sterker en sterker zodat we uiteindelijk onze bewuste herinnering aan onze oorsprong verliezen.

Betekent dit het einde van die verbinding? Beslist niet. Feitelijk gaat alles verder. Feitelijk is er nog altijd een intense samenwerking tussen de niet fysieke wereld en onszelf. Hiervan krijgen we flarden door via ingevingen, ideeën en zelfs dromen. Merk hierbij op dat deze informatie vaak doorkomt op momenten dat wij niet worden opgeslokt door onze dagdagelijkse beslommeringen.

Mediteren – De weg om je leven te sturen

Hoe kunnen we onze verbinding opnieuw bewust tot stand brengen? En hoe kunnen we hierdoor bewust ons leven herscheppen en sturing geven aan wat wij manifesteren?

Wanneer je het bovenstaande goed in je opneemt dan zal je ontdekken dat het middel om controle over je leven te nemen feitelijk bestaat uit het uitschakelen van de ruis die ons voortdurend omringt.
Ruis: dat zijn alle externe invloeden, overtuigingen en opvattingen die je in de jaren hebt verzameld, (social) media, main stream media, familie, vrienden, school, werk) alles bestaat uit ruis dat je beinvloed en je feitelijk weg houdt van je grootste kracht: JIJZELF! Jouw ziel en zij die je bijstaan vanuit de niet fysieke wereld van waaruit zij een volledig overzicht hebben en van waaruit zij werken vanuit jouw eigen, vooraf afgesproken doelstellingen bewaken.

Het leggen van de verbinding en daarmee het verbinden met jouw eigen essentie begint bij het opzoeken van de stilte. Heb je het nog niet ondervonden dat, wanneer je eens eindelijk ergens op een heel rustige plaats bent en daar niet gestoord wordt, de ideeën en indrukken als vanzelf komen?

Dat is de kracht in jezelf. Van hieruit begint jouw eigen creativiteit. Door die innerlijke stilte op te zoeken wordt je in staat gesteld om, op een neutrale wijze naar de beelden en imoressies te kijken die zich aan je tonen. Vanuit een siutatie waarbij je jezelf als neutrale observator opstelt kan je inzichten verkrijgen en nieuwe keuzes maken.

Vaak zal je merken dat veel overtuigingen die je “klein” houden, feitelijk net eens van jou zijn maar dat je die hebt over genomen. Dat zijn mooie momenten om zaken, in liefde los te laten.
Waarom “in liefde”? Je wil geen verdere negatieve energie spenderen aan dat wat je wil loslaten. Loslaten wil zeggen dat je afstand neemt zonder er nog verder aandacht aan te spenderen. Herinner je dat elke gedachte een kracht is, die een zelfde kracht aantrekt. Daarom is het zo belangrijk om op een juiste manier te leren loslaten.

Mediteren

Eigenlijk mag je het noemen zoals je wil. Heb je moeite met het woord “mediteren”? Zit er voor jou een vervelende bijsmaak achter? Noem het dan gerust anders. En ja, wat is mediteren eigenlijk?

Het is niet dat je in de lotushouding moet gaan zitten. het is niet dat je honderden mantra’s moet opdreunen, het is juist in alle vrijheid en op een manier die voor jou goed voelt de stilte (innerlijke) stilte opzoeken. “In the Zone” zijn als het ware.

Ikzelf ben oorspronkelijk musicus. Mijn meest intense momenten van verbinding waren wanneer ik muziek maakte of ernaar luisterde. Voor iemand anders kan dat schrijven zijn. Voor weer iemand anders kan dat schilderen zijn of een wandeling in de natuur.

Het doel heiligt de middelen. Laat elk oordeeel los over het begrip mediteren en ondervind tegelijk de kracht ervan.

Jijzelf kan je leven volledig in eigen hand nemen. je hebt een ongekende kracht in jezelf. Wees vrij! Gebruik ze!

Jan Ceulemans
Oktober 2023